Football Association of Malaysia

 

Articles

Standing Committee

Year 2010-2014

No

committee

members

1 Emergency

Chairman
KDYMM Sultan Haji Ahmad Shah, President

Deputy Chairman
KDYTM Tengku Abdullah Al-Haj Ibni Sultan Haji Ahmad Shah

Members

1. Dato’ Sri Subahan Bin Kamal
2. Dato’ Takiyuddin Bin Haji Hassan

2

Finance and Administration

Chairman
KDYMM Sultan Haji Ahmad Shah, President

Members

1. Tan Sri Dato' Sri Abdul Aziz Bin Abdul Rahman (Treasurer)
2. Dato’ Sri Subahan Bin Kamal
3. Dato’ Sri Afandi Bin Hamzah
4. Dato’ Abdul Mokhtar Bin Ahmad
5. Dato’ Seri Raja Ahmad Zainuddin Bin Raja Omar
 

3

Management of National Team

i) National Team (Senior)

Chairman
KDYMM Sultan Haji Ahmad Shah, President

Team Manager
Dato' Sri Subahan Bin Kamal

Members
1. Dato’ Sri Afandi Hamzah
2. Datuk Astaman Bin Abdul Aziz

 

 

ii) National Team 
Below 23

(Harimau Muda A)

Team Manager
Dato' Afandi Hamzah

Members

1. Dato’ Takiyuddin Bin Haji Hassan
2. Dato’ Osman Bin Salleh
3. Dato’ Jeferey Low Han Chau
4. Dato’ Seri Zahrain Bin Mohd Hashim
5. Dato’ Seri Raja Ahmad Zainuddin Bin Raja Omar

 

iii) National Team

Below 21 

(Harimau Muda B)

Team Manager
Datuk Astaman Bin Abdul Aziz

Members

1. Dato’ Dr Haji Hamdan Bin Mohd Khalib
2. Dato’ S. Sivasundaram
3. LT Kol Abdul Rani Bin Abdul Rahim
4. Datuk Haji Rosmadi Bin Ismail
5. Dato’ Hj Che Mat Bin Jusoh
6. Dato’ Abdul Mokhtar Bin Ahmad
7. Dato’ Ling Hee Leong

 

iv) National Team

Below 19

(Harimau Muda C)

Team Manager
LT Kol Abdul Rani Bin Abdul Rahim

Members

1. Dato’ Dr Haji Hamdan Bin Mohd Khalib
2. Dato’ S. Sivasundaram
3. Datuk Haji Rosmadi Bin Ismail
5. Dato’ Hj Che Mat Bin Jusoh
6. Dato’ Abdul Mokhtar Bin Ahmad
7. Dato’ Ling Hee Leong

4 Competitions

Chairman
Dato’ Sri Afandi Bin Hamzah

Deputy Chairman
Dato’ Osman Bin Salleh

Members
1. Dato’ Dr Omar Bin Othman
2. DSP Mohd Dali Bin Wahid
3. Hj Abdullah Bin Salleh
4. Haji Zulkefly Bin Alias
5. Alijus@ Mohd Ali Bin Hj Sipil
6. Rosman Bin Mohd Ibrahim
7. Noor Hisham Bin Mohd Ghouth
8. Haji Hahi Bin Salleh

5 Legal Affairs

Chairman
Dato’ Sri Afandi Bin Hamzah

Deputy Chairman
Dato’ Haji Takiyuddin Bin Hj Hassan

Members

1. Dato’ Roslan Bin Ahmad
2. Haji Sheikh Ahmad Tajuddin Bin Sheikh Yusuf
3. Ismail Bin Yaakob
4. Hj Azman Bin Ibrahim
5. Osman Bin Omar

6 International Affairs

Chairman
KDYTM Tengku Abdullah Al-Haj Ibni Sultan Haji Ahmad Shah

Deputy Chairman
Dato’ Sri Subahan Bin Kamal

Members

1. Dato’ Sri Redzuan B Tan Sri Sheikh Ahmad
2. Dato’ Harry Baking
3. Toh Sen Nee
4. Dato' Zainol Fadzi Bin Paharuddin
5. Dato' Dr. Hj Shamsul Anwar Bin Sulaiman
6. Datu Sudarsono Osman

7 Referees

Chairman
Datuk Astaman Bin Abdul Aziz

Deputy Chairman
 LT Kol Abdul Rani Bin Abdul Rahim

Members

1. Subkhiddin Bin Haji Mohd Salleh
2. Mohd Jamil Zakaria
3. Anuar Salim Bin Abdul Moen
4. Ahmad Khalidi Supian
5. Nasarudin Bin Ishak
6. Azman Bin Sulong
7. Selearajan A/L Subramaniam
8. Ismail Bin Hj Yaakob
9. Mustaq Khan Bin Mohd Alias Khan

8 Women Football

Chairman
Dato' S. Sivasundaram

Deputy Chairman
Dato' Osman Bin Salleh

Members

1. Jen Tan Sri Dato' Sri Zulkifely Bin Mohd Zain
2. Datin Malianah Ugau
3. Awangku Perseh Bin Awangku Abu Bakar
4. Ms. Ee Hong
5. Tuan Nah Binti Nik Him
6. Sabri Bin Ismail

9 Technical Division and Youth Development

Chairman
KDYTM Tengku Abdullah Al-Haj Ibni Sultan Haji Ahmad Shah

Deputy Chairman
Dato' Sri Subahan Bin Kamal

Members

1. Dato’ Seri Zolkples Embong
2. Dato’ Mohd Junid B Mohd Noor
3. Dato' Soh Chin Aun
4. Abu Bakar Marzuki
5. Haji Jamal Ab. Nasir Bin Ismail
6. Ms. Ee Hong

10

Futsal and Beach Soccer

Chairman
Dato' Dr Hj Hamdan Bin Mohd Khalib

Deputy Chairman

Datuk Hj Rosmadi Bin Ismail

Members

1. Hj Sheikh Ahmad Tajuddin B. Sheikh Yusoff

2. Razali Bin Dolhan
3. M.Subramaniam
4. Hj Abdul Malek Bin Haji Hassan
5. Mustaza Bin Ahmad
6. DSP Mohd Dali Bin Wahid
7. Dato' Haji Mohd Yusoff B. Haji Apdal

11 Sport Science

Chairman
Dato' Dr Haji Hamdan B Mohamed Khalib

Deputy Chairman
Dato’ S. Sivasundaram

Members

1. Kol Dr Zainal B. Othman
2. Dr Abdul Halim Bin Mokhtar
3. Dr Zaidi Bin Salleh
4. Kol Dr Ridzuan Bin Azmi
5. Haji Mahfuz Bin Ramli

12 Players Status

Chairman
Dato’ Hj Takiyuddin Bin Haji Hassan

Deputy Chairman
Dato’ Jeferey Low Han Chau

Members

1. Mohd Asri Ahmad Rashidi
2. Mohd Ariffin Mohd Ghani
3. Saaran Nadarajah (MSIM)
4. Wirdawati Mohd Radzi

13 Media and Communications

Chairman
Dato’ Sri Subahan Bin Kamal

Deputy Chairman
Dato' S. Sivasundram

Members

1. Dato’ Ibrahim Yahya
2. Dato’ Aziz Ishak
3. Christopher Raj
4. Hasnah Mohd Ali
5. Kuganeson Poolagasingan
6. Karim Yaacob
7. Dato’ Ling Hee Leong
 

14 Ticketing and Gates

Chairman
Dato’ S. Sivasundaram

Deputy Chairman
Dato’ Osman Bin Salleh

Members

1. K Santhanaraju
2. Haji Abdul Wahab Bin Ismail
3. Tan Chee Hong

15 Internal Audit

Chairman
Dato’ Seri Mohamed Bin Sulaiman

16 Security

Chairman
CP Dato’ Khalid Abu Bakar

Deputy Chairman
SAC Dato’ Roslan Bin Ahmad

Members

1. ACP Abdul Hamid Bin Hj Ali
2. Supt. Che Hussin Bin Hj Omar

17

Intergrity

Chairman
Tan Sri Dato’ Seri Aseh Bin Che’Mat