SINGAPORE VS MALAYSIA

MALAYSIA vs SINGAPURA

(Di Jalan Besar Stadium. 7.45 Malam di 8 Jun 2012)

Harga tiket-tiket bagi menyaksikan Perlawanan Persahabatan Antarabangsa antara Singapura dan Malaysia adalah seperti berikut:

Tempat duduk utama : SGD 18.00

Galeri : SGD 10.00

J Category: 
article/latest-news